Nederlander met 31,3 uur het langst online

Nederlanders 29% langer online dan Europese gemiddeldeWoensdag publiceerde het Engelse onderzoeksbureau comScore een in april 2011 uitgevoerd onderzoek “naar engagement en best bezochte websites in Europa”.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal unieke personen dat in Nederland online ging uit kwam op bijna 12 miljoen. Dit is dus 75% van de totale bevolking!
Zou het onderzoeksbureau de cijfers afgezet hebben tegen de bewoners aantalen per land, dan staat Nederland boven aan op plaats een.

Engeland volgt Nederland met het aantal internetgebruikers van 15 jaar en ouder met 36,4 miljoen (71%) unieke bezoekers, gevolgd door Frankrijk met 42,3 miljoen (67%) en Duitsland met 49,8 miljoen (=60.8%) bezoekers. In Rusland gingen maar 47,9 miljoen (42%) mensen online.

In april waren de Nederlandse internetters gemiddeld 31,3 uur online. Het Europees gemiddelde ligt 29 procent lager op een gemiddelde van 24.2uur. Verder bezochten de Nederlanders ruim 3105 pagina’s per persoon, dat is 26 procent meer dan het Europese gemiddelde dat stokte op 2462 pagina’s.

In het onderzoek werd ook de top 30 websites in Europa mee genomen. De onderzochte doelgroep binnen Europa was qua leeftijd tussen15+ en ging online in thuis- of werklocaties. De top drie zijn Google, Microsoft en als nummer 3, Facebook. De eerste E-commerce site is eBay met rui 103.232 unieke bezoekers in de maand april.