Tieners niet zo digi-wijs

Europese jongeren zijn niet zo handig met internet zoals altijd gedacht werd, blijkt uit het EU Kids Online onderzoek dat betaald werd door de Europese Commissie. Vooral jonge tieners tussen 11 en 13 jaar kunnen nog niet zo goed met internet overweg.

Onderling tussen Europese landen zijn de verschillen fors te noemen. Finse jongeren zijn het handigst, gevolgd door Slovenië en Nederland. In Ierland en Turkije zin de jongeren het minst bedreven in online activiteiten.

Internetbezoekers tussen 9 en 16 jaar gebruiken de computer het meest voor huiswerk, spelletjes en sociale activiteiten zoals Facebook en Twitter. Het plaatsen van berichten op websites of bloggen doen ze veel minder. De helft van de jonge tieners zegt zelfstandig eenvoudige taken op internet te kunnen doen.
Onder 15- tot 16-jarigen is dat gestegen tot driekwart. Vooral kinderen uit gezinnen met een hogere sociaaleconomische achtergrond zijn handiger met internet.

Een woordvoerster van Digivaardig & Digibewust, een van de onderzoekspartijen, zegt dat goede kennis van jongeren van internet veel economische een maatschappelijke voordelen biedt. ”Het is daarom belangrijk dat overheid en bedrijfsleven ondersteuning bieden om jongeren vaardiger te maken. Ook de scholen zouden een belangrijke rol moeten spelen bij de digitale ontwikkeling van kinderen.”

Concusies

Een aantal niet onbelangrijke conclusies uit dit onderzoek uit maart 2010, zijn:

“Veel onderzoek zich nog steeds richt op het gebruik van content op web 1.0, terwijl jongeren steeds meer interactieve peer-to-peer toepassingen gebruiken. Onderzoek zou meer aandacht moeten schenken aan het contact en de creatie (user generated content) op web 2.0 sites.”

“Ook voor Nederland geldt dat veel onderzoek naar risico’s gericht was op content (pornografische en gewelddadige inhoud), en dat andere risico’s, zoals contact met vreemden in het echte leven die men online heeft leren kennen, cyberpesten, seksuele intimidatie, te weinig aandacht hebben gekregen”(..).

U kunt meer info vinden op bijvoorbeeld de site van The London School of Economics en bij mijndigitalewereld.